كند شدن سرعت رشد پرورش میگو در استان‌های جنوبی

پروژه پرورش میگو

سومین نشست اقتصادی اجتماعی حوزه شیلات، در محل سالن کنفرانس موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور برگزار شد. به نقل ازروابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سومین نشست اقتصادی اجتماعی حوزه شیلات در حالی برگزار شد که محققان، اساتید دانشگاه، کارشناسان، روسای مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه و دست اندرکاران این بخش حضور داشته و به ارائه نقطه […]

ادامه خواندن»