مجوز واگذاری زمین به متقاضیان در سایت کرگان

شیلات هرمزگان

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به قابلیت بالای سایت‌های پرورش میگو در استان هرمزگان برای اشتغالزایی گفت: باتوجه به بازدیدهای انجام شده از سایت کرگان و بررسی‌های انجام شده مقرر شد که مجوز واگذاری زمین به متقاضیان صادر شود. عبدالرسول دریایی در جلسه با نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش موثر آبزی پروری در […]

ادامه خواندن»