پنبه در کنسرو ماهی، چقدر واقعیت دارد؟

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان شیلات ایران درباره فیلمی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده که در آن فردی با شستن بخشی از ماهی داخل کنسرو در زیر آب ادعا می‌کند که در کنسرو به جای ماهی از پنبه استفاده شده است، توضیحاتی ارائه داد.

مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان شیلات ایران درباره فیلمی که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده که در آن فردی با شستن بخشی از ماهی داخل کنسرو در زیر آب ادعا می‌کند که در کنسرو به جای ماهی از پنبه استفاده شده است، توضیحاتی ارائه داد. اخیرا در شبکه‌های اجتماعی فیلمی منتشر شده که در […]

ادامه خواندن»