رایج‌ترین ماهیان مصرفی در آبادان و تبریز

باورهای غلط یکی از عوامل مهم خودداری برخی اشخاص از مصرف ماهی است. عوامل دیگری که در این مورد موثر است، تحمل نکردن بوی ماهی است. بعضی از افراد، بوی ماهی را دوست ندارند و از استشمام آن دچار ناراحتی میشوند. مسئلهء عادت در شکل گیری الگوی غذایی انسان نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. در بعضی از خانواده ها […]

ادامه خواندن»