چالش اتحادیه اروپا و شیلات انگلستان

استفان بارکلی گفت، قرارداد تجاری برگزیت به نفع دو طرف است، اما در صورتی به نتیجه می‌رسد که اتحادیه اروپا به استقلال بخش شیلات انگلیس احترام بگذارد. استفان بارکلی، وزیر برگزیت انگلیس روز جمعه گفت، قرارداد تجاری برگزیت به نفع دو طرف است، اما تنها در صورتی به نتیجه می‌رسد که اتحادیه اروپا به استقلال بخش شیلات انگلیس احترام بگذارد. […]

ادامه خواندن»