تاثیرات هیدروبیولوژیک پدیده سونامی

جوامع ساحلی همیشه از جانب طبیعت بصورت طوفانها، سیل، گرداب و سونامی و نیز آسیبهای انسانی در معرض خطر هستند. سونامی موج بزرگی است که بدلیل تغییرات بستر دریا به علل فعالیتهای زمین شناختی ایجاد میگردد. سونامی اقیانوس هند در تاریخ 26دسامبر2004 با زمین لرزه ای در نزدیکی ساحل غربی سوماترای اندونزی ایجاد شد. حدود 275000 نفر از مردم در […]

ادامه خواندن»