فقط تعاونی‌ها حق صیادی در سدّ سلمان فارسی را دارند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین در استان فارس، تاکید کرد که صید ماهی از دریاچه سد سلمان فارسی منحصر به صیادان عضو تعاونی‌های صیادی است. مهدی همتی با اشاره به اینکه یک تعاونی صیادی فعال در سد سلمان فارسی، سال 1388 و پس از آبگیری سد سلمان فارسی در شهرستان قیروکارزین تشکیل شده است، گفت: این تعاونی اکنون 40 عضو صیاد […]

ادامه خواندن»