نیمی از دیواره بزرگ مرجانی استرالیا نابود شده است

براساس یک مطالعه تازه، تغییر اقلیم زمین که باعث گرمایش شده از سال ۱۹۹۵ بیش از نیمی از دیواره بزرگ مرجانی استرالیا را از بین برده است. به گزارش ایسنا، کارشناسان محیط زیست در این مطالعه دریافتند که انواع مرجان های دریایی در سراسر بزرگترین شبکه مرجانی دنیا نابود شده اند. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ دو دوره نابودی […]

ادامه خواندن»