ادامه فعالیت پروژه پرورش میگوی هرمزگان با دخالت قضایی

پروژه پرورش میگو

معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران صنعت آبزی‌پروری را راه‌کار مناسبی برای حفاظت از ذخایر دریایی در کنار پاسخ به تقاضای بازار دانست و به نقش قوه قضاییه در رفع موانع تولید و حمایت از این صنعت اشاره کرد. در خصوص صنعت آبزی‌پروری با بیان اینکه این صنعت در راستای حفظ محیط زیست و همگام با حفاظت از منابع دریایی […]

ادامه خواندن»