قشم، بیشترین تنوع آبزی‌پروری کشور را دارد

 سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات هرمزگان در بازدید از فعالیت های آبزی پروری شهرستان قشم گفت: کاملترین زنجیره فعالیت های شیلاتی در قشم با مشارکت جامعه صیادی و آبزی پروی این شهرستان مشهود است. مسعود بارانی سرپرست معاونت آبزی پروری شیلات هرمزگان در بازدید از فعالیت های آبزی پروری شهرستان قشم از این شهرستان به عنوان نگین آبزی پروری کشور […]

ادامه خواندن»