واگذاری بندر صیادی بابلسر به بخش خصوصی

صید کیلکا

مدیرکل شیلات مازندران: بندر صیادی شهرستان بابلسر به عنوان نخستین بندر شیلاتی استان، امروز به بخش خصوصی واگذار شد. حسن اسحاقی در حاشیه مراسم واگذاری بندر صیادی بابلسر گفت: واگذاری این بندر بر اساس اصل ۴۳ ” قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ” انجام و اتحادیه صیادان کیلکا مازندران، مدیریت بهره برداری آن را بر عهده گرفت. مدیرکل […]

ادامه خواندن»