هر 3 گونه ارّه‌ماهی ایران، در خطر انقراض هستند

سه نوع اره ماهی در آب‌های کشورمان زیست می‌کنند، که هر سه نوع به شدت در معرض خطر انقراض اند. بیش از پنج سال است که اره ماهیان در آب‌های کشورمان دیده نشده اند؛ سه نوع اره ماهی در ایران زندگی می‌کنند و هیچ خطری برای انسان ندارند. متاسفانه به دلیل صید آسان این اره ماهیان در طی چند سال […]

ادامه خواندن»