ارزیابی ذخایر آرتمیا در تالاب میقان اراک

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت: در راستای استفاده از ظرفیتهای بخش آبزی پروری، مدیریت شیلات و امورآبزیان سازمان جهادکشاورزی استان انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط را در دستورکار خود قرار داده به شکلی که در سال گذشته با مساعدت و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، طرح ارزیابی ذخایر سیست و بیومس آرتمیا در […]

ادامه خواندن»