شوری چیست؟

با اشتراک گذاری، به ما کمک میکنید:

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

شوری، واحد اندازه‌گیری نمک‌های موجود در آب برحسب وزن نمک به حجم آب است. واحدهای رایج آن جزء در میلیون یا ppm، میلی‌گرم در لیتر، جزء در هزار یا ppt و یا گرم در لیتر است. شوری آب مقطر صفر است، حال آنکه آب دریا شوری معادل 34 تا 36 جزء در هزار دارد. شوری آب دریاها در نقاط مختلف متفاوت است. بحرالمیّت دارای شوری استثنایی معادل 200 جزء در هزار است. شوری آب‌های مجاور ساحل ممکن است به علت ورود رودخانه‌ها و... دچار نوسان باشد.

در هوای آرام و در خلیج‌های کوچک و محصور که رودخانه‌های آب شیرین وارد آنها می‌شود، گاهی نوعی لایه‌بندی ایجاد می‌شود که آب شیرین با چگالی کمتر برروی آب شور قرار می‌گیرد و با آن مخلوط نمی‌شود. لایه آب شیرین ممکن است یک متر عمق داشته باشد. شوری با دو روش اندازهگیری می‌شود:

اول استفاده از یک سلول الکتروشیمیایی است که برروی مبله‌ای مخصوص نصب شده و اطلاعات مربوط به آن بوسیله هیدرومتر و به کمک سنجش چگالی اندازه‌گیری می‌شود.

راه دوم استفاده از دستگاهی به نام انکسارسنج است. استفاده از این دستگاه‌ها با وجود دقیق بودن، برای استفاده محدود و موردی پرهزینه است. باید سعی شود از انواعی از این دستگاه‌ها استفاده گردد که ویژه آبزی‌پروری است. به طور کلی انکسارسنج‌ها از هیدرومترها مناسب‌ترند.

ارتباط بین شوری و چگالی به دما بستگی دارد، چراکه آب بر اثر گرما منبسط شده و چگالی آن تغییر می‌کند. تغییرات شوری آب منجر به استرس و مرگ و میر حاد و مزمن ذخیرهء ماهی‌ها می‌شود. علت عمه این امر تناتوانی ماهی در تنظیم تعادل بین نمک بدن و آب است. بعضی ماهی‌ها ساکن مصب‌ها مانند سوف‌های دریایی و کفال توانایی بیشتری در تحمل تغییرات شوری دارند حال آنکه ماهی‌هایی که زیستگاهی با شرایط ثابت مانند اقیانوس دارند (مانند روغن‌ماهی) این دامنه تحمل کم می‌شود.

 

طراحی گرافیک, طراحی لوگو, طراحی بروشور, طراحی کاتالوگ, طراحی سربرگ, طراحی وب سایت, طراحی جلد

 


+ 0
+ 0