تنظیم اسمزی در ماهیان و آبزی‌پروری

با اشتراک گذاری، به ما کمک میکنید:

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تنظیم اسمزی در ماهیان و آبزی‌پروری

اسمز، عبور مواد محلول از غشا نیمه‌تروایی که دو محلول با غلظت‌های متفاوت را جدا می‌کند. غشاء نیمه‌تراوا، غشایی است که مولکول‌های ماده حلال می‌توانند از آن عبور کنند، اما مولکول‌های ماده محلول نمی‌وانند. در آبزی‌پروری حلال آب و مادهء محلول معمولا نمک موجود در آب است. در چنین مواردی که آب دو طرف غشاء نیمه‌تراوا شوری متفاوت دارد، آب از سمت دارای شوری کمتر به سمت شورتر می‌رود تا اینکه دو طرف غلظت مساوی پیدا کنند. فشار مورد نیاز برای انتقال آب خالص را فشار اسمزی می‌گویند. در بدن ماهی غلظت نمک 10 جزء درهزار است، یعنی یک ماهی در آب شیرین اجازهء ورود آب به بدن خود را می‌دهد. در آب شور این مساله برعکس است.

◄ تنظیم اسمزی:

تنظیم اسمزی (Osmoregulation) سلسه اعمالی است که طی آن جانور تعادل مطلوب نمک‌ها و آب درون بدن خود را حفظ می‌کند. مثلا ماهیان دریایی در آب شیرین نمی‌توانند تعادل اسمزی داشته باشند. در آب دریا دستگاه تنظیم اسمزی آنها نمک را از بدن آنها خارج و آب را نگه می‌دارد. اما در آب شیرین این قضیه برعکس است و نمک‌ها کم و آب شیرین زیاد است. غلظت طبیعی نمک در بدن ماهی‌ها 10 جزء در هزار است. بعضی از پرورش‌دهندگان که گونه‌های با قابلیت تحمل تغییرات شوری بالا را پرورش می‌دهند نیز معتقدند ماهی‌های آنها در غلظت نمک 10 جزء در هزار کمترین استرس و بیشترین رشد را دارند.

 

 

طراحی گرافیک, طراحی لوگو, طراحی بروشور, طراحی کاتالوگ, طراحی سربرگ, طراحی وب سایت, طراحی جلد


+ 0
+ 0