پس از ده سال انتظار: برداشت تجاری خاویار در کاشان

تاسماهی

بیش از ۱۰ کیلوگرم خاویار در اولین برداشت از مزرعه ۳۵ هکتاری خاویار در کاشان برداشت شد.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در این مزرعه ۳۸۰ ماهی اماده برداشت خاویار است گفت: به ازای هر ۵۰ کیلو گرم وزن ماهی یک کیلوگرم خاویار تولید می‌شود.
محمدرضا عباسی با بیان اینکه تا پایان سال بیش از هزار ماهی خاویار این مزرعه آماده برداشت خاویار است افزود: استان اصفهان یکی از استان‌های پیش قدم در تولید خاویار است و از سال ۱۳۹۰ پرورش ماهیان خاویاری دراین استان آغاز شده، چون زمان برداشت خاویار ده سال طول می‌کشد.
وی با اشاره به اینکه در چهار شهرستان آران و بیدگل، کاشان، سمیرم و نجف آباد به صورت پایلوت خاویار تولید می‌شود گفت: برداشت خاویار در دریای خزر بعداز حدود ۱۴ سال طول می‌کشد در حالی که در کویر این زمان به کمتر از هفت سال رسیده است.
عباسی تولید انواع آبزیان را در استان اصفهان ده هزار و ۲۲۰ تن بیان کرد و افزود: استان اصفهان توانایی همه جانبه برای پرورش تعداد بیشتری از این گونه ماهیان را دارد و تمام واحد‌های پرورش دهنده مجوز دار استان اصفهان می‌توانند به هر تعداد گونه‌های مختلف بچه ماهیان را پرورش دهند. کنند و به هر واحد تعدادی اختصاص داده می‫ شود که امید است امسال شاهد سهمیه بالاتر استان از ماهیان خاویاری ارزشمند باشیم.
وی گفت: گونه‌های مختلف ماهیان خاویاری در حال پرورش در استان اصفهان شامل استرلیاد، سیبری، چال‌باش، فیل‌ماهی و اوزون برون است.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان
طراحی گرافیک مهدی محجوب