کاهش ۴۵ درصدی صید در مازندران

ساری- اسحاقی، مدیرکل شیلات مازندران میزان صید ماهیان استخوانی را طی ماه اول فصل صید ۲۵۰ تن ذکر کرد و گفت: این میزان با کاهش ۴۵ درصدی روبرو بوده است.

مدیرکل شیلات مازندران میزان صید ماهیان استخوانی را طی ماه اول فصل صید ۲۵۰ تن ذکر کرد و گفت: این میزان با کاهش ۴۵ درصدی روبرو بوده است.

حسن اسحاقی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به صید ۲۵۰ تن انواع ماهیان استخوانی در ماه اول فصل صید، این میزان را در سال قبل بیش از ۴۲۸ تن اعلام کرد و گفت: میزان صید ماهیان استخوانی نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد کمتر شده است.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

وی ارزش اقتصادی میزان صید را با کاهش ۵ درصدی بیان کرد و گفت: سرانه اقتصادی هر تعاونی صیادی در استان نیز ۴۵ درصد نسبت به قبل کاهش داشته است.

اسحاقی با عنوان اینکه حال و روز صید در استان خوب نیست، گفت: ۵۵ درصد ماهیان صید شده در سبد صیادان کپورماهی، ۳۸ درصد کفال و ۷ درصد ماهیان سفید تشکیل می دهند.

مدیرکل شیلات مازندران میانگین قیمت ماهی را در بازار حدود ۶۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: کاهش صید و بهره برداری ماهیان اقتصاد صیادان را با مشکل مواجه کرده است.

فصل صید ماهیان استخوانی از ۲۰ مهرماه تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد و بیش از چهار هزار صیاد در ۵۳ شرکت تعاونی به کار صید مشغول هستند.

طراحی گرافیک مهدی محجوب