برداشت استرلیاد در حاجی‌آباد هرمزگان

تاسماهی

مدیرکل شیلات هرمزگان اعلام کرد: برای نخستین بار برداشت ماهیان خاویاری از نوع “استرلیاد” دریک مزرعه کشاورزی در حاجی آباد آغاز شد. عبدالرسول دریایی روز شنبه دراین زمینه افزود: پرورش ماهیان خاویاری برای دست یابی به خاویار که به طلای سیاه با هدف رونق در تولید،اقتصاد و اشتغال از 5 سال پیش در هرمزگان آغاز شده و هم اکنون به مرحله خوبی در زمینه توسعه رسیده است.

وی ادامه داد: تولید بچه ماهیان استرلیاد سه سال پیش با حمایت دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی شیلات ایران از مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی -گیلان برای بررسی امکان پرورش اینگونه ارزشمند در شرایط اقلیمی هرمزگان به استخرهای پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان حاجی آباد منتقل شد.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

مدیرکل شیلات هرمزگان اظهارداشت: در آن زمان متوسط وزن ماهیان مورد استفاده برای استحصال خاویار سه تا سه و نیم کیلوگرم بوده اند که از سه قطعه ماهی بیش از یک کیلوگرم خاویار بسیار با کیفیت به دست آمده است.

دریایی توضیح داد: در اکثر منابع شیلاتی گونه استرلیاد برای منابع آبی سرد سیر و با دمای ۱۴ تا ۱۶ درجه توصیه می شود که خوشبختانه این ماهیان در حاجی آباد هرمزگان در طول کمتر از ۳ سال در دمای آب چاه با میانگین ۲۳ تا ۲٧ درجه سانتی گراد نگهداری و پرورش داده شده اند.

وی افزود:البته استان هرمزگان که به عنوان قطب پرورش میگو و ماهیان دریایی در کشور شناخته می‌شود ولی برخی از پرورش دهندگان در سال‌های اخیر به پرورش ماهیان خاویاری روی آورده است و قصد دارند با استفاده بهینه از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در سال‌جاری تولید گوشت این ماهیان را به ۱۷ تن افزایش دهد.

در حال حاضر قیمت هرکیلو خاویار استحصال شده به صورت عمده فروشی ارزشی افزون بر چهل میلیون ریال بسته به گونه پرورشی دارد.

طراحی گرافیک مهدی محجوب