برگزاری کنفرانس ملی ماهی شناسی و شیلات بصورت مجازی

هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی و شیلات ایران بصورت مجازی در شهرستان نور برگزار شد.

هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی و شیلات ایران بصورت مجازی در شهرستان نور برگزار شد.

علوی یگانه دبیر همایش گفت: کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران با هدف ارائه آخرین دستاوردهای شیلات و توسعه پایدار در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور از امروز به مدت ۲ روز برگزار شد.
او افزود: در این همایش که بصورت نیمه حضوری و مجازی برگزار شد، ۲۰۰ مقاله در ۷ گرایش ارسال و مورد بررسی قرار گرفت.
علوی، شناخت انواع ماهیان، راه‌های حفاظتی برای گونه‌های ارزشمند منابع آبی کشور و استفاده از روش‌های نوین در آبزی پروری با نگاه توسعه پایدار از مهمترین محورهای این همایش است.
طراحی گرافیک مهدی محجوب