یک نماینده: همه نوع صید ترال ممنوع می‌شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تأکید کرد: به امید خدا قرائت ما از صید ترال اجرایی خواهد شد. قرائت ما تعطیلی دو ساله صید ترال در طرح آیش و پایش است. روایت سازمان شیلات صرفا ممنوع شدن صید فانوس ماهی بوده اما اخیرا مقرر شد که همه انواع صید ترال به مدت دو سال ممنوع شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزیر جهاد همه نوع صید ترال در همه انواع و اقسام ارتفاع دریایی و همه انواع آبزیان را ممنوع کردند.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

چندی پیش در اخبار به این گونه جلوه داده شد که صید ترال ممنوع شده است، اما خیلی زود مشخص گردید که تنها صید ترال برای فانوس‌ماهیان ممنوع شده و سایر انواع صید ترال کماکان ادامه خواهد داشت.

طراحی گرافیک مهدی محجوب