بخشی از ماهیان هامون تلف می‌شوند

مقداری از محصول ماهیان سیستان به خارج از استان از جمله خوزستان و خراسان جنوبی ارسال می شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عیسی میرانی شاهرودی، مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ( آب های داخلی) در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون بیان کرد: در حال حاضر بخش هایی از دریاچه خشک شده، سمت هامون هیرمند که اطراف کوه خواجه است کاملا بی آب و هامون پوزک در حال خشک شدن است.

وی ادامه داد: مردم در حال جمع آوری و ساماندهی ماهیان و انتقال به استخرها و کارخانه های پودرماهی هستند، اما امسال از آن سال هایی است که دریاچه در قسمت هامون سابوری هنوز خشک نشده و صیادی در جریان است و مقداری از محصول ماهیان سیستان به خارج از استان از جمله خوزستان و خراسان جنوبی ارسال می شود.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

این مقام مسئول بیان کرد: در قسمت هامون سابوری بعد از 20 سال کماکان صید و صیادی در جریان است و امیدواریم این به سیلاب انتهای سال هم متصل و ذخایر ماهی ها حفظ شود.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان ( آب های داخلی) تصریح کرد: در این پهنه وسیع بخشی از ماهی ها تلف می شوند و دو گونه ماهی هرز کاراس و آمورچه به خارج از استان و کارخانه های پودر ماهی در حال ارسال است.

میرانی شاهرودی بیان کرد: در هامون سابوری مردم مشغول صیادی هستند، وزش بادها، قطع ورود آب و تکثیر سبب کاهش آب می شود و امکان مرگ ماهی را افزایش می دهد.

به گفته این مقام مسئول، مردم پای کار بوده و در حال صید ماهی هستند و حتی در کنار صید بخشی از ماهیان را برای پرورش از گودال های اطراف دریاچه جمع آوری و به استخرها منتقل می کنند.

طراحی گرافیک مهدی محجوب