چالش اتحادیه اروپا و شیلات انگلستان

استفان بارکلی گفت، قرارداد تجاری برگزیت به نفع دو طرف است، اما در صورتی به نتیجه می‌رسد که اتحادیه اروپا به استقلال بخش شیلات انگلیس احترام بگذارد.

استفان بارکلی، وزیر برگزیت انگلیس روز جمعه گفت، قرارداد تجاری برگزیت به نفع دو طرف است، اما تنها در صورتی به نتیجه می‌رسد که اتحادیه اروپا به استقلال بخش شیلات انگلیس احترام بگذارد.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

بارکلی در پاسخ به این سوال که آیا توافقی در کار خواهد بود، گفت: امیدوارم.

او به اسکای نیوز گفت البته قرارداد باید منعکس کننده این حقیقت باشد که ما اتحادیه اروپا را ترک می‌کنیم و بر صنعت شیلات خود کنترل پیدا خواهیم کرد و این یک مسئله کلیدی برای بسیاری از ببیندگان شما در جریان بحث‌ها درباره برگزیت است و مهم است که این قرارداد منعکس کننده این واقعیت باشد.

طراحی گرافیک مهدی محجوب