ضرورت زیستگاه شیلاتی و مراکز تکثیر آبزیان در کنارک

فرماندار کنارک خواستار ایجاد زیستگاه شیلاتی و مراکز تکثیر آبزیان در این شهرستان شد

حمیدالدین یوسفی در نشست مشترک با مدیر کل و معاونین شیلات سیستان و بلوچستان،خواستار ایجاد زیستگاه شیلاتی  و مراکز تکثیر آبزیان در این شهرستان شد.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

وی اظهار کرد: ذخایر زیستی هر کشور گنجینه‌ای ارزشمند، سرمایه ملی، اقتصادی، غذایی و سلامت جامعه محسوب می‌شود و حفظ  این ذخایر نقشی مهم در اقتصاد کشورها دارد.

وی عنوان کرد: برای حفظ ذخیرگاه آبزیان و افزایش سهم سبد مصرفی مردم از این منابع خدادادی  اجرای  طرح احیاء  و راه اندازی زیستگاه های آبزیان در شهرستان کنارک تاثیر شگرفی در اقتصاد محلی و توازن اکوسیستم دارد.

فرماندار شهرستان ساحلی کنارک،افزود: از آنجایی که هدف کلان صنعت شیلات کشور بر دو رکن حفظ ذخایر آبزیان به عنوان منبع بزرگ غذایی و دست یابی به توسعه پایدار صنعت شیلات در کشور استوار می باشد این مهم  نقش بسزایی در ایجاد اشتغال جوانان جویای کار منطقه دارد.

یوسفی با اشاره به  ظرفیت استان سیستان و بلوچستان  و بویژه شهرستان کنارک برای راه اندازی زیستگاههای شیلاتی ،بیان کرد: اگرچه برای رسیدن به نقطه اوج این صنعت فاصله زیادی مانده است ولی این حرکت بشارت گامی مهم در توسعه منطقه می باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه و گسترش فعالیت های تکثیر و پرورش، توجه به امر بازاریابی شامل؛ شناخت محیط های عرضه، کیفیت مطلوب و متنوع عرضه، بسته بندی مناسب و تبلیغات و معرفی محصولات به مردم می بایست مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار کنارک  با اشاره به  جغرافیایی بّری و بحری منطقه و از طرفی پیشرفت 85 درصدی سد کهیر افزود: بهره برداری از این رودخانه به خودی خود دارای نقش ها و کارکردهایی مهم اقتصادی در زمینه کشاورزی و  خاصا شیلاتی بوده و بعنوان یکی از زیستگاههای آبزیان  قابل استفاده خواهد شد.

طراحی گرافیک مهدی محجوب