پرورش آرتمیا در روستای فسندوز

مدیرکل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: در هر هکتار از مزرعه پرورش آرتمیا در فسندوز شهرستان میاندوآب 100 کیلو آرتمیا پرورش می یابد.

علی قریشی در گفت وگو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: در هر هکتار از مزرعه پرورش آرتمیا در فسندوز شهرستان میاندوآب 100 کیلو آرتمیا پرورش می یابد.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

وی تصریح کرد: مجتمع پرورش آرتمیا در روستای فسندوز شهرستان میاندوآب و در پایین دست زرینه رود واقع شده است که پیش از تغییر کاربری برای پرورش ماهی مورد استفاده قرار می گرفت.

مدیرکل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: 13 هتکار از این مجتمع در امر پرورش آرتمیا فعال است و مقرر است این سطح تا پایان سال به 28 هتکار افزایش یابد.

قریشی ادامه داد: سالانه در هر هتکار از استخرهای خاکی این مجتمع 100 کیلو تخم آرتیمیا و یک تن نیز بیومث آرتیمیا تولید می شود.

وی از تمام فعالان عرصه شیلات برای بازدید از این سایت دعوت کرده و گفت: پرورش آرتمیا می تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان استان را فراهم کند.

 

طراحی گرافیک مهدی محجوب