صید ترال، 60 درصد ماهیان جنوب را از بین برده است

صید ترال

خبر نابودی ۶۰ درصد ماهی‌های دریای جنوب به دلیل استفاده از روش ممنوعه ترال در حالی منتشر شده که سال‌هاست بومیان آن ناحیه نسبت به آن هشدار می‌دادند.

نابودی ۶۰ درصد ماهی‌های دریا علاوه بر تخریب زیست محیطی یعنی ۶۰ درصد معیشت صیادان که حالا با شیوع کرونا بیکاریشان دوچندان شده است.

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان

داستان همه اش هم کشتی های #چینی نیست و اصلا شاید در این زمینه اغراق هم شده باشد. کشتی های صید ترال که به صورت غیرقانونی حتی تا ۴ مایلی ساحل هم می آیند ربطی به چین و ماچین ندارند و خلیج فارس بیشتر دارد از بی موالاتی و عدم وجود پلیس دریایی ضربه می‌خورد.

صید ماهی های مرکب از ۳۰۰ تن به تنها ۵۰ تن در هرمزگان رسیده و لطماتی به خلیج و کف آن آمده که جبران ناپذیر است.

سوال اساسی این است که چرا اداره شیلات با همکاری نهادهای قضایی و امنیتی در حفاظت از این گنجینه گرانبهای ملی محافظت نمی کند و دست سودجویان را قطع نمی کند؟

◄ بولتن نیوز

طراحی گرافیک مهدی محجوب