تماس با ما

تماس با ما از طریق ایمیل زیر امکان‌پذیر است. لطفا عنوان ایمیل را “فیشری” بگذارید و به جای [dot] و [a]، به ترتیب نقطه و @ قرار دهید:

info [a] fishery [dot] ir

دانلود کتابهای شیلات و آبزیان
طراحی گرافیک مهدی محجوب